Zapisy do biegu

Zgłoszenia można dokonać:

  • Elektronicznie do 13.06.2023 za pośrednictwem portalu internetowego www.maratonczykpomiarczasu.pl
  • Bezpośrednio w biurze zawodów tylko w dniu zawodów 17.06.2023 r. od godziny 8:00 do 10:15 pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 200 zgłoszonych i opłaconych uczestników:

Biuro Zawodów : budynek Wodociągi Gniezno ul. Sosnowa 47

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

Zapisz się do biegu
Jesteś niepełnoletni, a chciałbyś wystartować w biegu?

Żaden problem.  Jeżeli dystans 5km nie stanowi dla ciebie ograniczeń to zapraszamy do udziału w biegu. 

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie .

Osoba niepełnoletnia odbiera Pakiet i Numer Startowy wraz z rodzicem lub prawym opiekunem.

Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego w biegu
Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Pakiet Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem.

Czekamy na Ciebie

Klub Altom © 2024. All rights reserved.