Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

Instytucje wspierające:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  • Urząd Miejski w Gnieźnie

II. Termin

17 czerwca 2023 r. godz. 11:00

III. Trasa

Dystans 5 km , południowa obwodnica Gniezna, trasa płaska w całości asfalt.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.


IV.
Limit Uczestników biegu wynosi 200 osób.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

  • Elektronicznie do 13.06.2023 za pośrednictwem portalu internetowego www.maratonczykpomiarczasu.pl
  • Bezpośrednio w biurze zawodów tylko w dniu zawodów 17.06.2023 r. od godziny 8:00 do 10:15 pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 200 zgłoszonych i opłaconych uczestników:

Biuro Zawodów : budynek Wodociągi Gniezno ul. Sosnowa 47

VI. Opłata startowa:

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, na mecie medal, posiłek regeneracyjny.

Opłata startowa wynosi:

  • dla pierwszych 100 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 49 zł
  • dla kolejnych 100 osób (101–200), które dokonają pełnego zgłoszenia* 59 zł

 * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

W Biurze Zawodów 17.06.2023 r. opłata dla wszystkich wynosi 100 złotych (bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu  zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Czekamy na Ciebie

Klub Altom © 2024. All rights reserved.